Κρατήσεις

Προκαταβολή του 20% του ποσού με κάθε κράτηση. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται

Ακυρώσεις:
Χωρίς επιπλέον χρέωση – αν η ακύρωση γίνει πάνω από 30 ημέρες πριν την άφιξη.
Χρέωση του 50% της συνολικής παραμονής – αν η ακύρωση γίνει 15-30 ημέρες πριν την άφιξη.
Χρέωση του 70% της συνολικής παραμονής – αν η ακύρωση γίνει 7-14 ημέρες πριν την άφιξη.
Χρέωση του 100% της συνολικής παραμονής για: ακύρωση κάτω από 7 ημέρες πριν την άφιξη, μη άφιξη, αναχώρηση νωρίτερα χωρίς προειδοποίηση.
Τα έξοδα συναλλαγών, εφόσον υπάρχουν, βαρύνουν τον πελάτη.