Αποδράσεις

Η Κέρκυρα είναι ένα νησί που προσφέρει τα πάντα και προσελκύει πολύ διαφορετικό κόσμο.